Grojet 1000 liiman ja purkan poistoaine
Grojet 1000 liiman ja purkan poistoaine
Grojet

Grojet 1000 liiman ja purkan poistoaine

Liiman– ja purukuminpoistoliuotin.

24,06 €
Sisältää alv. 24.00 %
Toimitusaika 1 - 4 työpäivää
Palautusoikeus 14 päivää

Erikoisliuotinaine liiman-, purukumin ja potkujälkien poistoon. Soveltuu kaikille vettä kestäville koville pinnoille. Pehmittää purukumin ja liiman, jolloin se on helppo irrottaa. Ei vahingoita kumi- eikä kangaspintoja.


Käyttösuositus

Käytetään laimentamattomana, tuote ei liukene veteen. Levitetään puhdistettavalle pinnalle sumuttamalla tai liinalla. Pyyhitään tai pestään pois pinnalta. Elintarviketeollisissa astioissa yms sellaisissa käytettävissä kohteissa huomioitava huolellinen huuhtelu vedellä. Puhdistettu pinta tulee myös neutralisoida pesuaineella, jonka pH on 7 tai ainakin lähellä sitä ja vielä kerran huuhdeltava uudelleen. Vanha ja kuivunut liima ja purukumi vaativat pidemmän vaikutusajan tai jopa useamman käsittely kerran.

HUOM! VAK-kuljetus. +15€.


Turvallisuusohjeet

Herkästi syttyvää. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaiku- tuksia vesiympäristössä. Haitallista, voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltynä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Vältettävä höyryn hengittä- mistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Sammutukseen käytettävä hiekkaa, maa-ainesta tai vaahtoa. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympä- ristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Tämä materiaali ja sen pakkaus on ongelmajätettä. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa, hakeuduttava välittömästi lääkäriin ja näytettävä tuote etiketti.


Tuotetiedot:

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini.
Hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset <2% aromaatteja,
Propan-2-oil

Tekniset tiedot:

pH -
ulkonäkö kellertävä neste
tuoksu ominainen
leimahduspiste 14C

P-Lausekkeet: P102, P302+P352, P210, P273, P304+P340, P301+P310, P403+P233, P280

H-Lausekkeet: H226, H304, H336, H411, EUH066

Arvostelut 0 arvostelua