Grojet Odour toilet
Grojet Odour toilet Grojet Odour toilet
Grojet

Grojet Odour toilet

Puhdistaa saniteettitilat tehokkaasti ja poistaa epämiellyttävät hajut

8,56 €
Sisältää alv. 24 %
Toimitusaika 1 - 4 työpäivää
Palautusoikeus 14 päivää

Odour Toilet on tehokas pesuaine, joka poistaa myös epämiellyttävät hajut kuten virtsan ja oksennuksen yms. Tuote ei peitä vaan nimenomaan poistaa hajun kokonaan ja samalla puhdistaa kohteen. Tuote on suunniteltu erityisesti ravintoloiden ja julkisten rakennuksien saniteetti- ja hygieniatilojen puhdistukseen.


Käyttökohteet

Erityisesti ravintoloiden ja julkisten rakennuksien saniteetti- ja hygieniatilojen puhdistukseen.


Käyttösuositus

Laimennetaan 2-5% pesuaineliuos kohteesta ja ongelman laadusta riippuen. Sumutetaan pinnoille ja pyyhitään kuivaksi tai huuhdellaan vedellä. Toimii kylmässä vedessä. Jäätyessään tuote menettää desinfiointikykyään.Turvallisuusohjeet


FI Grojet Odour Toilet

Vaara

Sisältää: Isotridekanolietoksylaatti

Haitallista nieltynä. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese kädet ja altistuneet ruumiinosat huolellisesti käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten asetusten mukaisesti.

5-<15 % anioniset pinta-aktiiviset aineet, hajusteista

SV Grojet Odour Toilet

Fara

Innehåller: Isotridekanoletoxylat

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna och utsatta delar av kroppen grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella förordningar.

5-<15 % anjoniska tensider, färgämnen

Arvostelut 0 arvostelua